Hakkımızda

MÄ°SYONUMUZ
Piramit Makina sektöründe profesyonel çözümler üretir, özellikle dipsiz kaÄıt poÅet makinası üretiminde sektöründe öncüdür.

VÄ°ZYONUMUZ
Orta uzun gelecekte ;

•Sektörümüzde uluslar arası platformda ilk akla gelen firmalardan olmak
•MüÅterilerimiz ve tedarikçilerimiz için alternatifsiz olmak

KALÄ°TE POLÄ°TÄ°KAMIZ

Kurumsal Ä°lkelerimiz

Åirket yönetimi olarak insan yaratıcılıÄını, firma iÅleyiÅi ve uygulamalarında en belirleyici unsur olarak deÄerlendiririz. Ä°Åimizi amatör ruhla severek yapar, mükemmeli hedefleriz. Ekip ruhu ve ekip çalıÅması anlayıÅı Åirket kültürümüzün temel öÄelerinden biridir. Ülkemizi sever, uzmanlık alanımızda geliÅtirdiÄimiz konularda sektörü bilgilendiririz. Memleketini en çok seven iÅini en iyi yapandır felsefesine inanırız.

MüÅterilerimiz Ä°çin Ne DüÅünürüz ?

Önce müÅterimizin ürün veya hizmet aldıÄı konu ile ilgili bilgisini ölçer, gerekiyorsa pekiÅtirir saÄlıklı karar verebilmesine yardımcı oluruz. MüÅteri beklentilerine ve ihtiyaçlarına en hızlı ve doÄru çözümü bulmak için çalıÅırız. MüÅteri ihtiyacı için gelecekteki teknolojik geliÅme ve deÄiÅimleri de gözeterek fiyat ve uygulama bakımından en uygun proje ve teklifi hazırlarız.

Kalite ve Standart AnlayıÅımız

Åirketin yaptıÄı tüm hizmetlerin belirli prensipler ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi esastır. Kalite sisteminin uygulanmasını gözetmek, iyileÅtirilmesi için talepte bulunmak her Åirket bireyinin görevidir. Ürün ve hizmet kalitemizi arttıracak araç ve fikirlere büyük ölçülerde sürekli yatırım yaparız. Ä°Åimizi, yürürlükteki ulusal mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak yürütürken aynı zamanda uluslararası standart ve uygulamaları izler, bu tip uygulamaları sektöre yayarak yeni iÅ potansiyelleri geliÅtiririz. Kalite anlayıÅımız gereÄi müÅterilerimize verdiÄimiz hizmet için kullandıÄımız ürünlerde, kabul edilmiÅ kalite standartlarını ararız.